About

Open Source Christian Social Network is a ministry of Threefold Christian Alliance, Inc. 

Социалната Мрежа 'Опън Сорс Крисчън' е служение на Троен Християнски Алианс, интернационално служение.